ผู้อำนวยการ รพ.สารภี
ผู้อำนวนการ รพ.สารภี
เฟสบุ๊คโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในเครือสารภี
มุมวิชาการสารภี
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

48,544

วันนี้
2
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,795
เดือนที่ผ่านมา
2,545
ปีนี้
16,052
ปีที่ผ่านมา
21,440
ผู้ชมทั้งหมด
48,544
  งานโรคไม่ติดต่อ


ทำเนียบบุคลากรวรนารถ เล้าอติมาน
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ประภาพร มุทุมล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ธิติสุดา สมเวที
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


กาญจนา แสนปัญญา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


สุกัญญา แสนแปง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


ยุวดี ปันแก้ว
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ


กรรณิการ์ โกมาศ
เจ้าพนักงานธุรการ


พรศิลป์ คุณศิลป์
พนักงานเก็บเอกสารแผนผังงาน