ผู้อำนวยการ รพ.สารภี
ผู้อำนวนการ รพ.สารภี
เฟสบุ๊คโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในเครือสารภี
มุมวิชาการสารภี
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

40,885

วันนี้
63
เมื่อวานนี้
76
เดือนนี้
1,572
เดือนที่ผ่านมา
2,535
ปีนี้
8,393
ปีที่ผ่านมา
21,440
ผู้ชมทั้งหมด
40,885
  เอกสารออนไลน์ (แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ)คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อทำการดาวน์โหลด

   คำขอทำหนังสือรับรองเงินเดือน  [ดาวน์โหลด : 46]
   แบบฟอร์มใบแลกเวร (ทั่วไป)  [ดาวน์โหลด : 150]
   แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา  [ดาวน์โหลด : 32]
   แบบฟอร์มใบแลกเวร (กลุ่มการพยาบาล)  [ดาวน์โหลด : 65]
   ใบขอเบิกเงินสวัสดิการเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล  [ดาวน์โหลด : 20]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  [ดาวน์โหลด : 56]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  [ดาวน์โหลด : 29]
   แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบสารสนเทศ  [ดาวน์โหลด : 89]
   แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศ  [ดาวน์โหลด : 44]
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [ดาวน์โหลด : 568]
   แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  [ดาวน์โหลด : 323]
   แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน  [ดาวน์โหลด : 523]
   แบบฟอร์มใบยืมเงิน  [ดาวน์โหลด : 85]
   แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด : 85]
   แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด : 327]
   แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถยนต์โรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 92]
   ใบสมัครฌาปนกิจโรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 25]
   แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ  [ดาวน์โหลด : 470]
   ใบสำคัญรับเงิน  [ดาวน์โหลด : 119]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการ  [ดาวน์โหลด : 83]
   ใบขอใช้ห้องประชุม  [ดาวน์โหลด : 59]
   แบบฟอร์มขอทำลายเอกสาร  [ดาวน์โหลด : 5951]
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 69]
   แบบขอคืนเงินมัดจำ  [ดาวน์โหลด : 1054]
   บันทึกขออนุมัติดำเนินการ  [ดาวน์โหลด : 87]