ผู้อำนวยการ รพ.สารภี
ผู้อำนวนการ รพ.สารภี
เฟสบุ๊คโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในเครือสารภี
มุมวิชาการสารภี
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

36,019

วันนี้
15
เมื่อวานนี้
60
เดือนนี้
1,200
เดือนที่ผ่านมา
2,327
ปีนี้
3,527
ปีที่ผ่านมา
21,440
ผู้ชมทั้งหมด
36,019
  เอกสารออนไลน์ (แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ)คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อทำการดาวน์โหลด

   คำขอทำหนังสือรับรองเงินเดือน  [ดาวน์โหลด : 33]
   แบบฟอร์มใบแลกเวร (ทั่วไป)  [ดาวน์โหลด : 87]
   แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา  [ดาวน์โหลด : 23]
   แบบฟอร์มใบแลกเวร (กลุ่มการพยาบาล)  [ดาวน์โหลด : 58]
   ใบขอเบิกเงินสวัสดิการเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล  [ดาวน์โหลด : 19]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  [ดาวน์โหลด : 51]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  [ดาวน์โหลด : 25]
   แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบสารสนเทศ  [ดาวน์โหลด : 84]
   แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศ  [ดาวน์โหลด : 40]
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [ดาวน์โหลด : 517]
   แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  [ดาวน์โหลด : 286]
   แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน  [ดาวน์โหลด : 485]
   แบบฟอร์มใบยืมเงิน  [ดาวน์โหลด : 80]
   แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด : 80]
   แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด : 300]
   แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถยนต์โรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 85]
   ใบสมัครฌาปนกิจโรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 24]
   แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ  [ดาวน์โหลด : 431]
   ใบสำคัญรับเงิน  [ดาวน์โหลด : 116]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการ  [ดาวน์โหลด : 82]
   ใบขอใช้ห้องประชุม  [ดาวน์โหลด : 56]
   แบบฟอร์มขอทำลายเอกสาร  [ดาวน์โหลด : 5379]
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 67]
   แบบขอคืนเงินมัดจำ  [ดาวน์โหลด : 890]
   บันทึกขออนุมัติดำเนินการ  [ดาวน์โหลด : 81]