ผู้อำนวยการ รพ.สารภี
ผู้อำนวนการ รพ.สารภี
เฟสบุ๊คโรงพยาบาล
โรงพยาบาลในเครือสารภี
มุมวิชาการสารภี
ระบบงานที่เกี่ยวข้อง
แบบสอบถาม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
จำนวนผู้เยี่ยมชม

48,545

วันนี้
3
เมื่อวานนี้
73
เดือนนี้
1,796
เดือนที่ผ่านมา
2,545
ปีนี้
16,053
ปีที่ผ่านมา
21,440
ผู้ชมทั้งหมด
48,545
  เอกสารออนไลน์ (แบบฟอร์ม/คำร้องต่างๆ)คลิกที่ชื่อเอกสารเพื่อทำการดาวน์โหลด

   ใบขอรับค่าตอบแทน(ฉ.11)  [ดาวน์โหลด : 56]
   ใบสำคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร  [ดาวน์โหลด : 3]
   ใบส่งปรึกษา รพ.สารภีบวรพัฒนา  [ดาวน์โหลด : 9]
   คำขอทำหนังสือรับรองเงินเดือน  [ดาวน์โหลด : 72]
   แบบฟอร์มใบแลกเวร (ทั่วไป)  [ดาวน์โหลด : 243]
   แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา  [ดาวน์โหลด : 41]
   แบบฟอร์มใบแลกเวร (กลุ่มการพยาบาล)  [ดาวน์โหลด : 101]
   ใบขอเบิกเงินสวัสดิการเพื่อใช้ในกิจการโรงพยาบาล  [ดาวน์โหลด : 30]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล  [ดาวน์โหลด : 76]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร  [ดาวน์โหลด : 45]
   แบบฟอร์มขอใช้บริการระบบสารสนเทศ  [ดาวน์โหลด : 103]
   แบบฟอร์มขอข้อมูลสารสนเทศ  [ดาวน์โหลด : 51]
   แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว  [ดาวน์โหลด : 642]
   แบบฟอร์มบันทึกข้อความ  [ดาวน์โหลด : 359]
   แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน  [ดาวน์โหลด : 620]
   แบบฟอร์มใบยืมเงิน  [ดาวน์โหลด : 97]
   แบบฟอร์มใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด : 92]
   แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ  [ดาวน์โหลด : 375]
   แบบฟอร์มขออนุมัติใช้รถยนต์โรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 108]
   ใบสมัครฌาปนกิจโรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 26]
   แบบฟอร์มการส่งซ่อมบำรุงพัสดุ  [ดาวน์โหลด : 534]
   ใบสำคัญรับเงิน  [ดาวน์โหลด : 149]
   ใบเบิกเงินสวัสดิการ  [ดาวน์โหลด : 89]
   ใบขอใช้ห้องประชุม  [ดาวน์โหลด : 70]
   แบบฟอร์มขอทำลายเอกสาร  [ดาวน์โหลด : 7095]
   แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการโรงพยาบาลสารภี  [ดาวน์โหลด : 83]
   แบบขอคืนเงินมัดจำ  [ดาวน์โหลด : 1518]
   บันทึกขออนุมัติดำเนินการ  [ดาวน์โหลด : 103]